Praktische info

Werking

Voor de globale werking en structuur van onze club verwijzen we u graag naar ons jeugdplan dat u hier onder kan downloaden.

download jeugdplan

Verzekering

Na aansluiting bij de club (na betaling van het lidgeld) geniet elk lid een sportverzekering via Ethias.

Jaarlijks info/onthaal moment voor ouders en leden

Elk jaar vindt er een info/onthaal moment plaats voor zowel de leden als de ouders. De onthaaldag van de ouders gaat meestal door in augustus/september die van de leden meestal in december/januari.

Richtlijnen bij problemen

Indien er zich problemen voordoen i.v.m. pesten, racisme, druggebruik, ongewenst seksueel gedrag, homofobie, het bevorderen van fair play en de klachtenprocedure, kan u steeds contact opnemen met de jeugdverantwoordelijke van de club:

Christa Bancken: GSM: 0497 19 01 17. E-mail: christa.bancken@telenet.be

Verder kan u de website van het CAD (Centrum voor Alcohol en andere Drugsproblemen) raadplegen voor eventuele vragen (www.cadlimburg.be).

Nuttige links

Voor meer info over belgisch handbal, de verschillende reeksen in het handbal en de regelementen van tornooien verwijzen we u graag verder naar de websites van Handbal limburg (www.handballimburg.be) en handbal.be